-
Om meg 

Jeg er en godt voksen person, med mange års erfaring i arbeid med barn, unge og voksne, fra henholdsvis barnehage, skole og ulike institusjoner. Har også erfaring fra PP-tjenesten, barnevernet og bydelsoppdrag. Jeg er utdannet ved universitetet i Oslo med en mastergrad i spesialpedagogikk, og en fordypning i logopedi. 
Jeg har etter hvert opparbeidet meg en bred erfaring innen ulike logopediske fagområder, slik som : 

- Arbeid med barn, unge og voksne med språkvansker/uttalevansker 
- Behandling av ulike stemmevansker og stemmeproblematikk. 
- Taleflytvansker hos barn, unge og voksne. 
- Leppe/kjeve/gane problematikk  
- Språkvansker tilhørende ulike diagnoser/funksjonshemminger 
- Dysleksi/lese- og skrivevansker 

Jeg er også utdannet ICDP veileder
( International Developement Children program ). Ideen bak dette programmet er å gi god og nyttig veiledning til foreldre/foresatte som har barn med ulike funksjonsnedsettelser.

Logopedtjenesten har en visjon om å kvalitetssikre sine ytelser gjennom stadig oppdatering på nyere forskning og behandlingsmetoder.

Logopedtjenesten ser viktigheten av å samarbeide tverrfaglig med helsestasjon, helseinstitusjoner, skole, barnehage samt foreldre/foresatte der dette er naturlig. I tillegg til direkte behandling vektlegges også rådgivning/veiledning  etter behov

Logopedtjenesten leverer i dag sine  tjenester til så vel kommuner og private, samt klienter med direkte vedtak fra helselovgivningen § 5-10 ( HELFO ).
 
Website Builder drives av  Vistaprint