-
Inntaksrutiner
  •  Private henvendelser som ikke har vedtak fra kommune eller helselovgivning (Helfo), kan henvende seg direkte til logopedtjenesten for en konsultasjon/behandling.Her kreves heller ingen legehenvisning.
  • Helselovgivningen § 5-10 (Helfo)
  • Opplæringsloven/ spesialisthelsetjenesten
   
 
    Website Builder drives av  Vistaprint