-
                       Behandlingsalternativene
 
          Barn, unge og voksne med :
  • språkvansker
  • uttalevansker
  • stemmevansker
  • taleflytvansker
 
  • Lese- og skrivevansker / dysleksi
 
 
Website Builder drives av  Vistaprint